Witamy w PGKiM Sp. z o.o. 
  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. MICKIEWICZA 27 w Sandomierzu zaprasza do składania ofert na wykonanie kolorystyki elewacji wraz z robotami towarzyszącymi.
Z dokumentacją techniczną można zapoznać się w siedzibie zarządcy budynku- Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12.
Termin składania ofert upływa w dniu 20.04.2015 r. o godz. 14.00. Bliższe informacje pod nr tel. 15 832 29-17

Opublikowano: 1 kwietnia 2015r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz
informuje, że od dnia 19.03.2015. istnieje możliwość dostarczania faktur za wykonane usługi wodociągowo kanalizacyjne drogą elektroniczną.
Aby wybrać ten sposób dostarczania faktur należy wypełnić jedno z niżej załączonych oświadczeń i wysłać go na adres sekretariat@pgkim.sandomierz.pl lub dostarczyć go tradycyjną metodą do siedziby spółki.
Faktury za wykonane usługi wodociągowo kanalizacyjne będą dostarczane na adres e-mail podany w oświadczeniu w formacie PDF.

Oświadczenie - wordOświadczenie - pdf

Opublikowano: 19 marca 2015r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz
ogłasza, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2015r. do dnia 31 marca 2016r. na terenie miasta Sandomierza nie ulegają zmianie taryfy za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.
Taryfy zostały opracowane zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 123 poz. 858) i Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886), oraz po przeanalizowaniu uzasadnionych kosztów dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków.
Taryfy wchodzą w życie zgodnie z Art. 24 ust. 5 wyżej cytowanej Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.
mgr inż. Tadeusz Przyłucki

Opublikowano: 19 marca 2015r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
Przerwa w dostawie wody Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w godzinach wieczornych dnia 17.12. 2014 r. od godziny 2200 do godziny 300 dnia 18.12.2014 r. w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na miejskiej sieci wodociągowej w prawobrzeżnej części miasta Sandomierza nastąpi przerwa w dostawie wody. W lewobrzeżnej części miasta Sandomierza w okresie prowadzonych prac może nastąpić chwilowe obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy!

Opublikowano: 16 grudnia 2014r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert "Sprzedaż samochodu ciężarowego marki Volkswagen Transporter 1,9 TD"

więcej...

Opublikowano: 20 listopada 2014r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. informuje o unieważnieniu przetargu samochodu ciężarowego marki Volkswagen Transporter 1,9 TD rok produkcji 1997, nr rejestracyjny - TSA 13GY i samochodu ciężarowego marki Mercedes - Benz Vito 2,3 rok produkcji 1998, nr rejestracyjny TSA 04GY
Ponowne zaproszenie do składania ofert zostanie ogłoszone w najbliższym czasie.

Opublikowano: 7 listopada 2014r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert "Sprzedaż samochodu ciężarowego marki Volkswagen Transporter 1,9 TD"

więcej...

Opublikowano: 23 października 2014r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
PGKiM w Sandomierzu Sp. z o. o. informuje o realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Mokoszyn w lewobrzeżnej części Sandomierza – zakres II” przy udziale środków z WFOŚiGW w Kielcach.
Na podstawie podpisanej umowy pożyczki nr 192/14 z dnia 08 września 2014r. pomiędzy PGKiM w Sandomierzu Sp. z o. o. a WFOŚiGW w Kielcach udzielona została pożyczka pieniężna w kwocie do 1 305 890 zł.

Opublikowano: 12 września 2014r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
PGKiM w Sandomierzu Sp. z o. o. informuje o realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krakowskiej w lewobrzeżnej części Sandomierza – zakres II” przy udziale środków z WFOŚiGW w Kielcach.
Na podstawie podpisanej umowy pożyczki nr 191/14 z dnia 08 września 2014r. pomiędzy PGKiM w Sandomierzu Sp. z o. o. a WFOŚiGW w Kielcach udzielona została pożyczka pieniężna w kwocie do 1 842 500 zł.

Opublikowano: 12 września 2014r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
INFORMACJA
Tymczasowy Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /GPSZOK/. Przyjmuje odpady, których nie wolno wrzucać do pojemników. Więcej informacji w załączniku lub pod nr tel. 15 832 33 12

Informacja.doc

Informacja.pdf


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. KRUKOWSKIEJ 20 w Sandomierzu zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu tynków części elewacji i tarasu wraz obróbkami blacharskimi. Z przedmiarem robot i pełnym zakresem prac można zapoznać się w siedzibie zarządcy – Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12.
Termin składania ofert upływa w dniu 03.06.2014 r. o godz. 14.00. Bliższe informacje pod nr tel. 15 832 29 17.

Opublikowano: 19 maja 2014r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ulicach: Krakowskiej, Krętej, Salve Regina, Rokitek, II Pułku Piechoty Legionów, Partyzantów. Szczegóły w załącznikach "

obwieszczenie 140obwieszczenie 141obwieszczenie 142

Opublikowano: 9 kwietnia 2014r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert "Sprzedaż ciągnika Ursus C-360"

więcej...

Opublikowano: 13 marca 2014r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert "Likwidacja dwóch sztuk samochodów ciężarowych marki Star"

więcej...

Opublikowano: 13 marca 2014r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
informuje, że od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31.03.2015 r. obowiązują na terenie miasta Sandomierza niżej wymienione taryfy za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.

więcej...

Opublikowano: 13 marca 2014r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
PGKiM w Sandomierzu Sp. z o. o. informuje o realizacji zadania pn. „Budowa oczyszczalni wód opadowych zlokalizowanej pomiędzy ulicami Błonie a Żwirki i Wigury w Sandomierzu” przy udziale środków z WFOŚiGW w Kielcach.
Na podstawie podpisanej umowy pożyczki nr 158/13 z dnia 15 października 2013r. pomiędzy PGKiM w Sandomierzu Sp. z o. o. a WFOŚiGW w Kielcach udzielona została pożyczka pieniężna w kwocie do 78 700 zł z przewidywanym umorzeniem w wysokości 7 870 zł.

Opublikowano: 22 października 2013r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12 prosi o przesłanie do dnia 26.09.2013 na adres Spółki ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 wraz z ceną za usługę. Pożądany termin wykonania usługi - 30.03.2014 r. Do ofert należy dołączyć aktualny odpis z odpowiedniej ewidencji lub rejestru oraz dowody na posiadanie uprawnień do wykonania czynności których dotyczy ogłoszenie.

więcej...

Opublikowano: 30 sierpnia 2013r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczacej sprzedaży 2 sztuk przyczep firmy Zasław

więcej...

Opublikowano: 1 lipca 2013r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Koseły 2 zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu klatki schodowej w zakresie położenia gładzi szpachlowej na ścianach i malowania farbami olejnymi i emulsyjnymi (matowymi).
Z przedmiarem robut i pełnym zakresem prac mozna zapoznać się w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12.
Termin składania ofert upływa w dniu 02.07.2013 r. o godz 1400.
Bliższe informacje pod nr tel. 15 832-29-17, 530 999 287.Opublikowano: 24 czerwca 2013r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12 informuje, że posiada do sprzedaży dwie przyczepy wywrotki firmy ZASŁAW typ 634, rok produkcji 1997, o dopuszczalnej masie ładowności 6-ton każda.

  1. Przyczepa -Nr fabryczny SUZGNB03LVZOOOO52, Nr rej. TBP 0217
  2. Przyczepa -Nr fabryczny SUZGNB03LVZOOOO53, Nr rej. TBP 0216

Opisane wyżej przyczepy nie są ekspoatowane i nie posiadają aktualnej rejestracji. Wartość każdej przyczepy ustalona przez rzeczoznawcę wynosi 2 200,00 zł. W/w przyczepy można oglądać w dni robocze w godz. od 800 do 1500 do dnia 27.06.2013 na terenie Bazy Zakładu Oczyszczania Ścieków i Kanalizacji w Sandomierzu ul. Przemysłowa 9.

Pisemne oferty z ceną należy składać do dnia 28.06.2013 r. do godz. 1300, w sekretariacie PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.06.2013 roku o godz 1315.Opublikowano: 17 czerwca 2013r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
PGKiM w Sandomierzu Sp. z o. o. informuje o zrealizowaniu zadania pn. "Rozbudowa sortowni surowców wtórnych na terenie PGKiM Sp. z o. o. w Sandomierzu", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz przy udziale środków z WFOŚiGW w Kielcach. Przedsięwzięcie dofinansowane zostało na podstawie umowy pożyczki nr 17/13 zawartej 28 marzec 2013r. pomiędzy PGKiM w Sandomierzu Sp. z o. o. a WFOŚiGW w Kielcach. Udzielona została pożyczka pieniężna w wysokości do 1 784 000,00 zł co stanowi 44,89 % kosztów kwalifikowanych.

Opublikowano: 24 maja 2013r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. informuje o planowanej przerwie w dostawie wody wodociągowej w dniu 24.05.2013 od godziny 00 00 do godziny 400 dla mieszkańców Sandomierza

więcej...

Opublikowano: 21 maja 2013r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
informuje o wyborze oferty na: "wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa sortowni surowców wtórnych na terenie PGKiM Sp. z o. o. w Sandomierzu" dla zadania realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

więcej...

Opublikowano: 8 maja 2013r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
W związku z realizacją projektu pn. "Rozbudowa sortowni surowców wtórnych na terenie PGKiM Sp. z o. o. w Sandomierzu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4. "Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej", Działanie 4.2. "Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na "wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa sortowni surowców wtórnych na terenie PGKiM Sp. z o. o. w Sandomierzu"
poniżej zamieszczamy:

Treść ogłoszenia
Formularz ofertowy
Opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy

Opublikowano: 22 kwietnia 2013r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Baczyńskiego 9 w Sandomierzu i Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Milberta 6 w Sandomierzu, zaprasza do składania ofert na wykonanie robót malarskich elewacji budynku.

więcej...

Opublikowano: 16 kwietnia 2013r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
informuje, że od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 31.03.2014 r. obowiązują na terenie miasta Sandomierza niżej wymienione taryfy za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.

więcej...

Opublikowano: 7 lutego 2013r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
USŁUGA NA:INŻYNIERA KONTRAKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA SANDOMIERZA- ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA KONTRAKTU REMONT I MODERNIZACJA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SANDOMIERZU - DOKOŃCZENIE ROBÓT

Więcej

Opublikowano: 27 lutego 2013r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.

     realizuje Projekt pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Sandomierza" w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I. Gospodarka wodno ściekowa, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

     Projekt realizowany jest w oparciu o Umowę o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-132/09-00 zawartą w dniu 05.02.2010 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z siedzibą w Kielcach, ul. Św. Leonarda 7 (Instytucja Wdrażająca) a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu, ul. Przemysłowa 12 (Beneficjent).

     Całkowity koszt realizowanego projektu w latach 2010 - 2014 wynosi 29.194.569,40 zł a wysokość udzielonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie do 4.437.111,59 zł.


Tablica

Opublikowano: 1 lutego 2013r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
      Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. informuje, że w trakcie realizacji jest projekt pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Sandomierza". Projekt ma się przyczynić do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm dotyczących gospodarki wodno - ściekowej i jakości wód powierzchniowych.

Więcej

Opublikowano: 4 grudnia 2012r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
informuje o zrealizowaniu zadania pn. "Odbudowa skarpy ziemnej wokół zbiorników na wodę pitną na hydroforni centralnej zlokalizowanej przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sandomierzu" przy udziale środków udostępnionych WFOŚiGW w Kielcach przez NFOŚiGW w Warszawie.
Przedsięwzięcie z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska poprzez usuwanie skutków nawalnych deszczy mających miejsce na terenie województwa świętokrzyskiego dofinasowane zostało na podstawie umowy dotacji nr 60/12 zawartej 31 lipca 2012r. pomiędzy PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. a WFOŚiGW w Kielcach.
Udzielona dotacja w wysokości do 239 204,56 zł stanowi 100% kosztów kwalifikowanych.

Kierownik Działu Inwestycyjnego
mgr inż. Krzysztof Kondek

Opublikowano: 3 października 2012r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. - Jednostka Realizująca Projekt informuje, że w dniu 11.09.2012 r. została podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane nr 1/JRP/2012 z Konsorcjum Firm w składzie:
Lider: Molewski Sp. z o.o., ul. Kaliska 11, 87 - 860 Chodecz,
Partner: P.W. HYDROBUD Sp. z o.o., Kamienica 47, 62 - 530 Kazimierz Biskupi,

Więcej

Opublikowano: 11 września 2012r.


  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
W związku z uchwałą NRXII/118/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej na terenie miasta Sandomierza na okres : 1 styczeń 2012r. do 31 grudzień 2012r. poniżej zamieszczamy:

uchwałę
uzasadnienie
ankietę

Opublikowano: 29 listopada 2011r.


(c) qatzeokatl & sandodarko 2007