Witamy w PGKiM Sp. z o.o. 

Ulgi w przejazdach

 1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza, uprawnieni są:
  1. Dzieci w wieku do lat 4,
  2. Osoby w wieku powyżej 70 lat,
  3. Inwalidzi wojenni i wojskowi,
  4. Inwalidzi I grupy oraz osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności legitymujące się legitymacją inwalidzką,
  5. Uczniowie szkół specjalnych,
  6. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna oraz ich rodzice, bądź opiekunowie na trasie z domu do przedszkola, szkoły, ośrodka rehabilitacyjnego, leczniczego lub placówki opiekuńczej i z powrotem,
  7. Honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 15 litrów krwi,
  8. Inwalidzi słuchu, członkowie Polskiego Związku Głuchych,
  9. Inwalidzi wzroku i ich przewodnicy.
 2. Do korzystania z jednorazowych biletów ulgowych w cenie 50% biletu normalnego w granicach administracyjnych miasta uprawnieni są:
  1. Studenci wyższych szkół dziennych i uczniowie dziennych szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych,
  2. Dzieci w wieku od 4 do 7 lat,
  3. Emeryci, renciści i kombatanci,
  4. Inwalidzi o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  5. Inwalidzi w wieku do 18 lat, pracujący - na podstawie indywidualnej zgody Burmistrza Miasta,
  6. Dzieci oraz młodzież w wieku od 6 do 18 lat nie objęte obowiązkiem szkolnym na skutek choroby lub niepełnosprawności.

(c) qatzeokatl & sandodarko 2007