Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stan wodomierza

Czcionka:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz, NIP: 8640002549, REGON: 830338452, KRS: 0000145515.

Można się z nami kontaktować telefonicznie: (15) 832-36-79 lub (15) 832-23-36 oraz poprzez adres e-mail: sekretariat@pgkim.sandomierz.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@pgkim.sandomierz.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu wystawienia faktury za dostarczoną wodę zgodnie z podanymi przez Panią/Pana odczytami wodomierza (podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja umowy o dostawę wody zawartej pomiędzy Panią/Panem a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.). Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wystawienia faktury za dostarczoną wodę zgodnie z podanymi przez Panią/Pana odczytami wodomierza. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.Nr fabr. wodomierza:
Wskazanie
(z dokł. do 1 m3)

Pola oznaczone * są obowiązkowe


Imieniny

Zegar

Przyjęcia interesantów

Prezes przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od godz. 1200 do 1300

Stan wodomierza

Faktura elektroniczna

Wirtualny Cmentarz

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki