Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytanie ofertowe - zaprojektowanie i wybudowanie dwustronnej ściany urnowej wraz zagospodarowaniem terenu

Utworzono dnia 30.08.2017
Czcionka:

Sandomierz, dnia 28 sierpnia 2017 r.

TU/2653/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zaprojektowanie i wybudowanie dwustronnej ściany urnowej wraz zagospodarowaniem terenu w jej bezpośrednim sąsiedztwie na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu przy ul. Lubelskiej (dz. nr 1074/3 obręb 0004).

1. Zamawiający:
PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12
27-600 Sandomierz
NIP 864 000 25 49
Regon 830338452

2. Opis przedmiotu zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie dwustronnej ściany urnowej wraz z zagospodarowaniem terenu w jej bezpośrednim sąsiedztwie na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu przy ul. Lubelskiej (dz. nr 1074/3 obręb 0004).

b) Projekt ściany urnowej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.

c) Ścianę urnową należy zaprojektować w terenie zaznaczonym na załączonej mapie w formie jednego segmentu, usytuowanego prostopadle do istniejącego ogrodzenia i alejki cmentarnej (odległość od ogrodzenia do istniejącej alejki wynosi 3,30 m).

d) Segment ściany urnowej winien posiadać 24 nisze.

e) Ściana urnowa winna być obustronnie wyposażona w nisze.

f) Każda strona ściany urnowej winna posiadać 12 nisz na dwie urny każda, w trzech poziomach po cztery nisze każdy z uwzględnieniem półki o szerokości 15 cm na kwiaty i znicze, zamontowanej pomiędzy kolejnymi rzędami nisz.

g) Materiałem wykończeniowym okładzinowym winien być granit w kolorze jasnym o grubości 2 cm.

h) Płyty maskujące nisze winny być wykonane z granitu grubości 2 cm w ciemnym kolorze kontrastującym z okładziną lecz w tej samej tonacji barw, montowane w taki sposób, aby nie mogły zdjąć ich osoby postronne.

i) Część górna oraz części boczne wykończone w estetyczny sposób, zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznym.

j) Teren wokół ściany urnowej winien być wyłożony kostką granitową w kolorze nawiązującym do całości, zakończony obrzeżem granitowym 3 cm.

k) Kostką granitową należy wyłożyć zarówno teren pozostały między ścianą urnową a ogrodzeniem oraz alejką, jak również obustronnie wzdłuż ściany urnowej między ogrodzeniem a alejką na szerokości 1,5 m.

l) Projektant winien przyjąć oszczędne rozwiązania techniczne, dające optymalne warunki realizacji inwestycji i eksploatacji.

m) Do wykonania przedmiotu zamówienia nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

3. Do prawidłowego sporządzenia oferty konieczne jest przeprowadzenie wizji w terenie.

4. Do oferty należy dołączyć:

a) Opracowane minimum dwie koncepcje wykonania ścian urnowych w obszarze działki nr 1074/3 wraz z wizualizacją, o jednakowej cenie z uwzględnieniem zagospodarowania terenu w otoczeniu projektowanego obiektu, zgodnie z wymogami prawa szczególnie w zakresie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych wraz z przepisami wykonawczymi.

b) Opracowaną dokumentację techniczną zgodnie ze sztuką budowlaną, zawierającą projekt i przedmiar.

c) Kosztorys ofertowy z podziałem na część dotyczącą projektu oraz część dotyczącą wykonawstwa.

5. Termin wykonania do 27 października 2017 r.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowych.

7. Kryterium oceny ofert: 100% cena.

8. Ofertę należy złożyć na załączonym druku – Załącznik nr 1 w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 15 września 2017 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Zamawiającego, ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2017 r. godz. 10:30 w miejscu jw.

10. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego, posiadać nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zadania: Oferta na zadanie pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie dwustronnej ściany urnowej wraz z zagospodarowaniem terenu w jej bezpośrednim sąsiedztwie na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu przy ul. Lubelskiej (dz. nr 1074/3 obręb 0004)” oraz posiadać zapis: „Nie otwierać przed dniem 15 września 2017 r. godz. 10:30”.

11. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@pgkim.sandomierz.pl

12. Kontakt telefoniczny: Lipiec Katarzyna tel. 668-365-054

13. Spółka skontaktuje się z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, jednakże zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi podstawy do odchodzenia zawarcia umowy.

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe TU/2653/2017

Utworzono dnia 30.08.2017, 19:10

Załącznik nr 1 - wzór oferty

Utworzono dnia 30.08.2017, 19:11

Załącznik nr 2 - mapa cmentarza

Utworzono dnia 30.08.2017, 19:18

Załącznik nr 3 - wycinek mapy

Utworzono dnia 30.08.2017, 19:18

Imieniny

Przyjęcia interesantów

Pan Prezes przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od godz. 1500 do 1600

Wirtualny Cmentarz

Stan wodomierza

Faktura elektroniczna

Kalendarium

Październik 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Zegar

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 334

W poprzednim tygodniu: 293

W tym miesiącu: 923

W poprzednim miesiącu: 1245

Wszystkich: 49389