Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.

Utworzono dnia 29.09.2015
Czcionka:

W dniu 25 września 2015 r. odbyło się podsumowanie projektów realizowanych w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Sandomierza". Zaproszeni zostali liczni goście, m.in. Burmistrz Miasta Sandomierza pan Marek Bronkowski, pan Tadeusz Przyłucki pełniący funkcję Prezesa Przedsiębiorstwa w latach 1999-2015, pan Kazimierz Stolarski będący obecnym Prezesem Przedsiębiorstwa, a także wykonawcy, z pomocą których udało się zrealizować projekty. Zebrani goście mieli okazję zwiedzić teren Miejskiej Oczyszczalni Ścieków i w kilku zdaniach poznać szereg dokonanych zmian, jakie zostały wprowadzone w ramach projektów w latach 2010-2015.

Podsumowaniem wykonanych projektów było przedstawienie prezentacji multimedialnej wraz ze stosownym komentarzem i zdjęciami.

W imieniu spółki za pomoc w realizacji projektów swoje podziękowania na ręce wykonawców złożył pan Prezes Kazimierz Stolarski. Za należycie wykonane zadania podziękował również Burmistrz Miasta Sandomierza pan Marek Bronkowski.


O szczegółach realizowanych projektów w latach 2010-2015 można zapoznać się w poniższym artykule.

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Sandomierza

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. 2010–2015


W dniu 5 lutego 2010 roku w Sandomierzu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Sandomierza” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Spółka z o.o.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu to kwota 43.107.977,64 , natomiast kwota dofinansowania została ustalona na poziomie 18.019.331,93 zł.

Przez cały okres trwania prac i wyłaniania kolejno w przetargach Inżyniera Kontraktu i Wykonawców dokonywano aktualizacji umowy poprzez podpisywanie kolejnych aneksów do umowy. Ogółem podpisano sześć aneksów.

Ostatni aneks jest podpisany z datą 25 sierpnia 2014 roku. Określono w nim, że planowany całkowity koszt projektu to 30.118.855,68 , a kwota dofinansowania to 16.389.401,59 zł.

Projekt został podzielony na kilka zadań. Oto niektóre z nich:

  • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Sandomierza".
  • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Sandomierza" - zamówienie uzupełniające "Remont i Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sandomierzu".
  • "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Sandomierza" - kanalizacja sanitarna, deszczowa i wodociąg.
  • "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Sandomierza" - Remont i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sandomierzu  - etap II Remont drogi wewnętrznej przy zakładzie oczyszczalni ścieków w Sandomierzu.
  • "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Sandomierza" - Remont i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sandomierzu  - etap II Wymiana instalacji, maszyn i urządzeń.

Każde z realizowanych w ramach projektu zadań miało inny charakter. W części miasta, w której wystąpiła powódź trzeba było budować infrastrukturę kanalizacyjną mając na uwadze fakt odbudowywania się mieszkańców i zakładów pracy.

Natomiast remont na "Starym Mieście" w Sandomierzu wiązał się z dużym ryzykiem. Osuwająca się skarpa oraz występowanie podłoża lessowego przysparzały niejednokrotnie kłopotów wykonawczych. Ponadto okazało się, że podczas wykopalisk natrafiano na groby pochowanych w rejonie "Starówki" przodków. Trzeba było wstrzymywać prace na rzecz działań archeologicznych.

Kolejnym problemem był fakt prowadzenia remontu na terenie gęsto zaludnionym, w okresie sezonu turystycznego.

Na dzień dzisiejszy teren "Starego Miasta" wyposażony jest w niezależną kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową oraz wymienioną sieć wodociągową wraz z przyłączami do budynków.

Zadaniem najdłużej trwającym był remont i modernizacja oczyszczalni ścieków.  Podczas realizacji prac okazało się, że firma wykonująca swoje zadanie wykonywała je niedbale. Po przekroczeniu terminu realizacji robót postanowiono rozwiązać umowę. Całą procedurę wyboru wykonawcy i dokończenia robót należało przeprowadzić od początku. Udało się wyłonić wykonawcę, który zakończył rozpoczęte prace.

Po zakończeniu robót zaistniała szansa pozyskania dodatkowych środków finansowych na remont i modernizację oczyszczalni. Spółka wystąpiła z aplikacją rozszerzenia zakresu remontu o wymianę instalacji, maszyn i urządzeń. Aplikacja uzyskała pozytywną opinię czego następstwem była wymiana wyeksploatowanych urządzeń.

Udało się również wyremontować drogę wewnętrzną na oczyszczalni ścieków.

Wszelkie zadania w projekcie zostały zrealizowane w latach  2010-2015.

W wyniku realizacji poszczególnych zadań nastąpiło zobowiązanie do osiągnięcia efektu ekologicznego tj.:

 

 

 

Zwiedzanie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków i podsumowanie projektów

Utworzono dnia 29.09.2015, 11:44

Imieniny

Przyjęcia interesantów

Pan Prezes przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od godz. 1500 do 1600

Wirtualny Cmentarz

Stan wodomierza

Faktura elektroniczna

Kalendarium

Październik 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Zegar

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 334

W poprzednim tygodniu: 293

W tym miesiącu: 923

W poprzednim miesiącu: 1245

Wszystkich: 49389