Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.

Utworzono dnia 04.12.2012
Czcionka:

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. informuje, że w trakcie realizacji jest projekt pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Sandomierza". Projekt ma się przyczynić do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm dotyczących gospodarki wodno - ściekowej i jakości wód powierzchniowych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  1. Budowę, modernizację oraz renowację kanalizacji sanitarnej; budowę oraz wymianę sieci wodociągowej; renowacje i budowę sieci kanalizacji deszczowej w obrębie "Starego Miasta" w Sandomierzu.

W ramach tej części Projektu zostały wybudowane także odcinki kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części miasta Sandomierza, na ulicach Trześniowskiej i Holowniczej. Zadania związane z pracami dotyczącymi kanalizacji i wodociągu zostały wykonane terminowo, zgodnie z założonym harmonogramem realizacji projektu.

  1. Remont i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu.

Roboty w pierwszej części Projektu wykonało Przedsiębiorstwo Budowlane "BUDOMONT" Sp. z o.o. ul. Polna 3a, 37 - 100 w Łańcucie. Roboty zostały wykonane terminowo i ukończone w dniu 31.10.2012 roku, zgodnie z ogłoszonym zamówieniem i podpisanym kontraktem.

Umowa z Wykonawcą wyłonionym a ramach przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Publikacji Wspólnot Europejskich, opiewała na kwotę 14.653.442,79 zł netto, z czego 85% zostało dofinansowane w ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

Drugą częścią realizowanego Projektu jest remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu. W początkowej fazie prace remontowe prowadziło Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno - Hydrotechnicznych WODKAN Sp. z o.o. z Poznania. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Z uwagi na nie wywiązywanie się Wykonawcy z zawartych warunków kontraktowych, szczególnie z terminu ukończenia robót, kontrakt został rozwiązany przez Zamawiającego powodu nieterminowego ukończenia robót. W związku z powyższym powtórzono procedurę przetargową i 11 września 2012 roku podpisano umowę na realizację zadania "Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu - dokończenie robót" z konsorcjum Wykonawców w składzie:

Lider: Molewski Sp. z o.o. ul. Kaliska 11 87 - 860 Chodecz,
Partner: P.W. Hydrobud Sp. z o.o. Kamienica 47, 62 - 530 Kazimierz Biskupi.

Wartość Kontraktu wynosi 2.599.950,85 zł netto i również jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 2013. Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu ma zostać ukończona w terminie do 31 października 2013 roku.

W dniu 16 listopada 2012 roku został podpisany Aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-132/09-00 z dnia 5 lutego 2010 roku Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Sandomierza", w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, gdzie przeliczono wartość wykonywanych prac, zgodnie z wynikami przetargów i podpisanych umów. Wartość dofinansowania przez Unię Europejską oszacowano na kwotę 14.918.585,53 złotych.

Imieniny

Przyjęcia interesantów

Pan Prezes przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od godz. 1500 do 1600

Wirtualny Cmentarz

Stan wodomierza

Faktura elektroniczna

Kalendarium

Październik 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Zegar

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 348

W poprzednim tygodniu: 293

W tym miesiącu: 937

W poprzednim miesiącu: 1245

Wszystkich: 49403