Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Jednostka Realizująca Projekt

Utworzono dnia 15.06.2012
Czcionka:

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. informuje, że zrealizował 2 zadania w Projekcie pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta Sandomierza". Realizacja Projektu ma się przyczynić do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm dotyczących gospodarki wodno ściekowej i jakości wód powierzchniowych.

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

  • budowę, modernizację oraz renowację kanalizacji sanitarnej,
  • budowę oraz wymianę sieci wodociągowej,
  • renowacje i budowę sieci kanalizacji deszczowej w obrębie Starego Miasta w Sandomierzu.

W ramach tej części Projektu zostały wybudowane także odcinki kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części miasta Sandomierza, na ulicach Trześniowskiej i Holowniczej.

Zadania związane z pracami dotyczącymi kanalizacji i wodociągu zostały wykonane terminowo, zgodnie z założonym harmonogramem realizacji projektu.


Remont i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu

Roboty w pierwszej części Projektu wykonało Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT Sp. z o.o. ul. Polna 3a, 37-100 w Łańcucie.

Roboty zostały wykonane terminowo i ukończone w dniu 31.10.2012 roku, zgodnie z ogłoszonym zamówieniem i podpisanym kontraktem.

Umowa z Wykonawcą wyłonionym a ramach przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Publikacji Wspólnot Europejskich, opiewała na kwotę 14.653.442,79 zł netto, z czego 85% zostało dofinansowane w ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

Drugą częścią realizowanego Projektu był remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu.

W początkowej fazie prace remontowe prowadziło Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Hydrotechnicznych WODKAN Sp. z o.o. z Poznania. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.

Z uwagi na nie wywiązywanie się Wykonawcy z zawartych warunków kontraktowych, szczególnie z terminu ukończenia robót, kontrakt został rozwiązany przez Zamawiającego z powodu nieterminowego ukończenia robót.

W związku z powyższym powtórzono procedurę przetargową i 11 września 2012 roku podpisano umowę na realizację zadania Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu dokończenie robót z konsorcjum Wykonawców w składzie:

  • Lider: Molewski Sp. z o.o. ul. Kaliska 11 87 860 Chodecz,
  • Partner: P.W. Hydrobud Sp. z o.o. Kamienica 47, 62 530 Kazimierz Biskupi.

Wartość Kontraktu wynosi 2.599.950,85 zł netto i również jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 2013.

Remont i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu ukończono terminowo 31 października 2013 roku.

W dniu 16 listopada 2012 roku został podpisany Aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-132/09-00 z dnia 5 lutego 2010 roku Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta Sandomierza, w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 2013, gdzie przeliczono wartość wykonywanych prac, zgodnie z wynikami przetargów i podpisanych umów.

Wartość dofinansowania przez Unię Europejską oszacowano na kwotę 14.918.585,53 złotych.

W miesiącu grudniu 2013 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zostały złożone dokumenty aplikacyjne o rozszerzenie realizowanego Projektu o kolejne zadanie polegające na dalszym remoncie i modernizacji oczyszczalni ścieków. Na chwilę obecną oczekujemy na decyzje Ministerstwa Środowiska w tejże sprawie.

 

Imieniny

Przyjęcia interesantów

Pan Prezes przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od godz. 1500 do 1600

Wirtualny Cmentarz

Stan wodomierza

Faktura elektroniczna

Kalendarium

Październik 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Zegar

Ankieta

Jak ocenisz naszą stronę?

Wyniki